Mesnevi’de İnsan ve Toplumsal Dayanışma

MESNEVÎ’DE İNSAN VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA Adnan Karaismailoğlu* Anadolu’da asırlardır eserleri ve düşünceleriyle her dönemde diri kalan Mevlana, varlığıyla kıtaları ve medeniyetleri buluşturan bir özelliğe sahiptir. Çocukluğunda ailesiyle Büyük Horasan’dan Anadolu’ya uzanan yolculuğu ruh dünyasında yaşadığı yolculukla birlikte düşünüldüğünde daha çok anlam kazanmaktadır. XIII. yüzyılın ilk Daha fazla

Klasik İran Şiirine ve Şairlerine Yöneltilen İdeolojik Tenkitler

Klasik İran Şiirine ve Şairlerine Yöneltilen İdeolojik Tenkitler: Övgü, Fars Edebiyatının Yüzünde Utanç Damgası ve İslâm Ahlakı Tenkit Terazisinde Eski Fars Şiiri Kitapları Giriş Asırlar boyunca benzer duygu ve arzularla kaleme alınmış olan Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerle ilgili olarak birçok ülkede son asırda yazılanlar, içerdikleri tespit, Daha fazla

Baharistan Çevirisi

ÇEVİRİYE ÖN SÖZ Bahâristân, Anadolu’da asırlarca büyük ilgi gören edebî ve ahlakî eserlerden biridir. Eserin yazarı Nûreddîn Abdurrahmân b. Nizâmeddîn-i Câmî, Horasan bölgesinde Câm iline bağlı Harcird yerleşim merkezinde 7 Kasım 1414 tarihinde dünyaya gelmiştir. Herat’ta Nizâmiye medresesinde müderris olan babasının yanında tahsile başlamış ve Daha fazla

Gülistan Çevirisi

ÇEVİRİYE ÖN SÖZ Sa’dî, Müşerrefüddîn Muslih b. Abdullah, özellikle ahlâk adamı oluşuyla dünyaca tanınan bir şairdir. XIII. asrın ilk yıllarında Şiraz’da doğan bilge Sa’dî Bağdat’ta tahsilini tamamlayıp uzun yıllar seyahatlerde bulunduktan sonra 1257 yılı civarında, muhtemelen elli yaşlarındayken, Şiraz’a geri döndü. O sırada Fars bölgesinin Daha fazla

Mesnevi

ÖN SÖZ Mesnevî söylenip yazıldığı andan itibaren önce elyazması nüshalarıyla hemen bütün İslâm dünyasına ulaşmış, birkaç asırdır ise matbaalar marifetiyle birçok ülkede basılmakta ve okuyucularla buluşmaktadır. Mesnevî’nin en önemli yazma nüshaları, bu eserin yazmalarının büyük çoğunluğunu barındıran kütüphanelerimizde bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki öncelikle geçmiş asırlara ait Daha fazla

Mesnevi’den Seçmeler

ÖN SÖZ Mevlânâ’nın Mesnevî’si sekiz asra yakın bir zamandır gelişmek ve olgunlaşmak arzusu taşıyanlar tarafından okunan veya dinlenen bir eserdir. Bu uzun zaman diliminde ondan yararlanmak için birçok usul ve yöntem oluşturulmuştur. Açıklama, çeviri, özet ve seçme gibi özellikler taşıyan Mesnevî üzerindeki çalışmalar https://www.puttygen.net/ , Daha fazla

Mevlana ve Kültürümüz

ÖN SÖZ Millî kültürümüzün Mevlânâ ile olan yoğun beraberliği üzerine söyleneceklere XIII. asırdaki Selçuklu Anadolu’sunun yapısından ve canlılığından başlayıp, XXI. asrın başındaki Türkiye’nin birikimden söz açarak son vermek gerekir. Arada kalan sekiz asra yakın büyük zaman diliminin her yılında Mevlânâ’nın ve Mesnevî’sinin cazibe merkezi olduğu Daha fazla

Mevlana ve Mesnevi

ÖN SÖZ Bilginin hakimiyetinden ve bilgi toplumu olmanın gereğinden söz edilen günümüzde ortaya konan düşünceler, sürekli farklılıklar göster­mektedir. Bilhassa son asırda birçok düşünce akımı, yerini yeni düşünce akımlarına bırakırken; bu durum, dü­şünürleri ve aydınları daha çok zi­hinsel faaliyete sürüklemekte­dir. Kimilerine göre bilgi ve düşüncenin eylem Daha fazla

İletişim

E-mail: adnankaraismailoglu@yahoo.com Üniversite Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Bölüm Başkanlığı Mevlana Araştırmaları Derneği Menekşe 2 Sokak, Suner Apartmanı 18/9 Kızılay / ANKARA https://www.puttygen.net/